Informatie omtrent gegevensbescherming (privacyverklaring)

In het kader van het gebruik van deze website worden uw persoonsgegevens door ons als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en opgeslagen voor de duur dat dit voor het bereiken van de beoogde doeleinden en de nakoming van wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. In het onderstaande informeren wij u over welke gegevens op welke wijze worden verwerkt en welke rechten u in dit verband toekomen.

Persoonsgegevens zijn overeenkomstig art. 4, punt 1, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: „AVG”) alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna: „betrokkene”).

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Deze informatie omtrent gegevensbescherming geldt voor de gegevensverwerking door de verwerkingsverantwoordelijke op de website www.vakantiehuisnu.nl:

 • resido GmbH (hierna: „resido”),
 • Wichertstraße 14a
 • 10439 Berlin
 • Phone:+49 30 609 891 44
 • Fax:+49 30 555722970
 • E-mail:support@ferienhausmiete.de

2. Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

a) Tijdens het bezoek aan de website

U kunt de website www.vakantiehuisnu.nl bezoeken zonder dat u gegevens over uw identiteit moet prijsgeven. De browser op uw eindapparaat zendt automatisch alleen informatie naar de server van onze website (bijv. over het besturingssysteem van uw PC, de door u gebruikte browser, de naam van uw internet access provider, de naam en url van het geopende bestand, de datum en het tijdstip van het bezoek, de website vanaf welke u onze website bezoekt).

Hiertoe behoort tevens het IP-adres van uw eindapparaat. Dit IP-adres wordt tijdelijk opgeslagen in een zgn. logbestand en na vier weken automatisch gewist.

De verwerking van het IP-adres geschiedt voor technische en administratieve doeleinden met betrekking tot het opbouwen en stabiliseren van de verbinding, voor het waarborgen van de veiligheid en het functioneren van onze website en in noodgevallen voor de vervolging van eventuele onrechtmatige aanvallen.

Als rechtsgrond voor de verwerking van het IP-adres is geldt art. 6, lid 1, eerste zin, onder f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit het genoemde veiligheidsbelang en de noodzaak van een storingsvrije terbeschikkingstelling van onze website.

Uit de verwerking van het IP-adres en andere informatie in het logbestand kunnen wij uw identiteit niet rechtstreeks herleiden.

Bovendien maken wij voor onze website gebruik van cookies en analysediensten. Meer informatie daaromtrent vindt u in de punten 4 en 5 van deze privacyverklaring.

b) Bij de registratie op ons platform

Als vakantieganger (huurder) kunt u op ons platform zoeken binnen het aanbod van vakantiehuizen en -appartementen en aanvragen zenden naar de betreffende verhuurder. Een gratis registratie voor de bemiddeling van een aanvraag of boeking van een vakantieverblijf als vakantieganger bij een aanbieder van vakantie-vakantie-accommodaties is verplicht. Hierdoor kunt u ook gebruik maken van geavanceerde functionaliteiten zoals het beheer van uw boekingsaanvragen en de communicatie met de verhuurder.

Als verhuurder moet u zich op het platform registreren om vakantiehuizen en -appartementen op ons platform te kunnen aanbieden.

In het kader van de registratie op onze website als vakantieganger of verhuurder verzamelen wij de volgende verplichte gegevens van u en slaan deze op:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Gebruikersnaam;
 • E-mailadres.

In uw gebruikersaccount kunt u op een later moment vrijwillig meer gegevens verstrekken.

Het verzamelen en opslaan van deze gegevens geschiedt,

 • om te weten wie onze wederpartij is;
 • voor de totstandkoming, inhoudelijke vormgeving, afwikkeling en wijziging van de overeenkomst met u over het gebruik van onze platform als geregistreerde vakantieganger (huurder);
 • uitvoering van het gebruiks- of bemiddelingscontract tussen ons en de gebruiker;
 • om de ingevoerde gegevens te controleren op plausibiliteit;
 • om indien nodig contact met u op te nemen.

De verwerking in het kader van de registratie vindt plaats naar aanleiding van uw verzoek en is noodzakelijk op grond van art. 6, lid 1, eerste zin, onder b), AVG ten behoeve van voornoemde doeleinden voor het gebruik van het platform en dus voor de uitvoering van een overeenkomst en het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst.

Het e-mailadres dat wij in het kader van de registratie of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst hebben verzameld gebruiken we ook om u via e-mail over onze eigen diensten of goederen of in het algemeen over www.vakantiehuisnu.nl te informeren. In dit geval wordt het e-mailadres verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen in het promoten van onze goederen en diensten (art. 6 lid 1, onder f), AVG).

Uw verzamelde gegevens worden voor de duur van de overeenkomst met u opgeslagen en vervolgens verwijderd.

c) Bij het versturen van een aanvraag

Wanneer u in een vakantiehuis of -appartement bent geïnteresseerd, kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier om contact op te nemen met de verhuurder. De volgende verplichte gegevens dienen hierin te worden vermeld:

 • voornaam
 • achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • aankomst- en vertrekdatum
 • het aantal volwassen vakantiegangers (huurders)

Bovendien kunt vrijwillig meer informatie verstrekken en vragen stellen aan de verhuurder.

Alle door u verstrekte informatie wordt ten behoeve van de contactaanvraag naar de verhuurder doorgestuurd. Deze zal uw informatie benutten om uw aanvraag te controleren en contact met u op te nemen.

De verwerking vindt plaats naar aanleiding van uw aanvraag en is noodzakelijk op grond van art. 6, lid 1, eerste zin, onder b), AVG ten behoeve van voornoemde doeleinden voor de uitvoering van een overeenkomst en het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst.

Indien u als geregistreerde vakantieganger (huurder) een aanvraag verstuurt, wordt de door u verstrekte informatie als boekingsaanvraag in uw gebruikersaccount opgeslagen totdat deze wordt gewist.

d) Bij het gebruik van ons contactformulier

Via het contactformulier op onze website kunt u ons algemene vragen stellen. Hierbij bent u verplicht om uw achternaam en een geldig e-mailadres te vermelden. Meer gegevens zoals een bericht kunnen vrijwillig worden ingevuld.

Uw gegevens worden verzameld zodat wij weten van wie de aanvraag afkomstig is en om deze zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. De gegevensverwerking vindt plaats naar aanleiding van uw aanvraag en enkel voor zover noodzakelijk voor de beantwoording van de contactaanvraag, voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst ingevolge art. 6, lid 1, eerste zin, onder b), AVG of voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons of van derden ingevolge art. 6, lid 1, eerste zin, onder f ), AVG.

De voor het gebruik van het contactformulier door ons verzamelde persoonsgegevens worden automatisch gewist, nadat de door u gestuurde aanvraag volledig door ons is afgehandeld.

e) Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief

Voor zover u ingevolge art. 6, lid 1, eerste zin, onder a), AVG uitdrukkelijk hiermee hebt ingestemd, gebruiken wij uw e-mailadres om regelmatig onze nieuwsbrief aan u toe te zenden. Voor de ontvangst van de nieuwsbrief volstaat het vermelden van een e-mailadres.

Vervolgens ontvangt u per e-mail een kennisgeving van registratie, die u moet bevestigen om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen (zgn. double opt-in). Dit geldt voor ons als bewijs dat de registratie daadwerkelijk door u heeft plaatsgevonden.

U kunt zich op elk moment afmelden bijv. door middel van een link aan het eind van iedere nieuwsbrief. Ook kunt u zich te allen tijde afmelden middels e-mail aan support@ferienhausmiete.de.

3. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Voor zover wettelijk toegestaan en ingevolge art. 6, lid 1, eerste zin, onder b), AVG noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten met u, dan wel op grond van art. 6, lid 1, onder f), AVG voor de behartiging van de belangen van ons of van derden, worden in de volgende gevallen uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven of inzichtelijk:

 • wanneer u als verhuurder een advertentie voor een vakantiehuis of -appartement plaatst, zijn uw voornaam, achternaam en het door u aangegeven telefoonnummer voor huurgegadigden zichtbaar;
 • wanneer u als vakantieganger (huurder) contact opneemt met een verhuurder, sturen wij aan deze uw voornaam, achternaam, uw telefoonnummer en e-mailadres evenals alle andere gegevens die u hebt verstrekt.

Uw persoonsgegevens kunnen bovendien in individuele gevallen worden doorgestuurd,

 • wanneer u op grond van art. 6, lid 1, eerste zin, punt a), AVG daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven,
 • in het geval dat voor de doorgifte op grond van artikel 6, lid 1, eerste zin, onder c), AVG een wettelijke verplichting bestaat, en
 • voor zover dit op grond van artikel 6, lid 1, onder f), AVG voor de handhaving van onze rechten, in het bijzonder de handhaving van aanspraken uit een overeenkomst met u, noodzakelijk is.

De doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie is uitgesloten.

4. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone etc.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies richten geen schade aan op uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

In het cookie wordt informatie opgeslagen die voortkomt in samenhang met het specifieke eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij daardoor rechtstreeks informatie over uw identiteit verkrijgen.

Het gebruik van cookies is enerzijds bedoeld om ons aanbod prettiger voor u vorm te geven. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van zogenaamde sessie-cookies om te kunnen herkennen dat u bepaalde pagina’s van onze website al eens hebt bezocht.

Bovendien gebruiken wij voor de optimalisatie van de gebruikersvriendelijkheid tijdelijke cookies die voor een bepaalde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Indien u onze website nog een keer bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, wordt automatisch herkend dat u hier al eens was, welke gegevens u toen hebt verstrekt en welke functies u hebt ingesteld, zodat u dat niet nog eens hoeft te doen.

Anderzijds zetten wij cookies in om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te analyseren ten behoeve van de optimalisatie van onze aanbod (zie punt 5). Door deze cookies kunnen wij automatisch herkennen dat u onze website al eens hebt bezocht. Deze cookies worden steeds na een bepaalde vastgelegde tijd automatisch gewist.

De gegevens die door cookies worden verwerkt zijn noodzakelijk voor de genoemde doeleinden ter behartiging van gerechtvaardigde belangen van ons en van derden op grond van artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), AVG.

Door de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of steeds een mededeling verschijnt, voordat een nieuw cookie wordt geplaatst. Een volledige deactivering van cookies kan echter ertoe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

5. Webanalyse

a) Google Analytics

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: „Google”). In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en gebruik gemaakt van cookies (zie punt 4). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zoals

 • het type en de versie van de browser,
 • het besturingssysteem,
 • referrer URL (de daarvoor bezochte pagina),
 • hostnaam van de toegang krijgende computer( IP-adres),
 • tijdstip van de aanvraag door de server,

wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en aldaar opgeslagen. Google houdt zich aan de privacybepalingen van het EU-US Privacy Shield en is gecertificeerd voor het Privacy Shield programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Bovendien hebben wij met Google een overeenkomst gesloten met betrekking tot gegevensverwerking en het gebruik van Google Analytics. Door deze overeenkomst stelt Google zeker dat de gegevens overeenkomstig de AVG worden verwerkt en de bescherming van de rechten van de betrokkene wordt gewaarborgd.

De informatie wordt benut om het gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere diensten te leveren met betrekking tot het gebruik van de website en het internet ten behoeve van marktonderzoek en een bij de behoeften passende vormgeving van deze webpagina’s.

Deze informatie kan eventueel ook aan derden worden doorgegeven, voor zover de wet dit vereist of deze gegevens door derden in opdracht worden verwerkt. In geen enkel geval zal uw IP-adres worden gekoppeld aan andere gegevens waarover Google beschikt. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat deze niet kunnen worden geïdentificeerd (IP-masking).

U kunt het plaatsen van cookies tegengaan door aanpassing van de desbetreffende instellingen van uw browser. Wij willen u echter erop wijzen dat u in dat geval mogelijk niet meer alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Voorts kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door een browser-add-on te downloaden en te installeren.

Anders dan met een browser add-on, in het bijzonder bij browsers op mobiele eindapparaten, kunt u het verzamelen door Google Analytics tevens voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt dan een opt-out cookie geplaatst, dat voorkomt dat uw gegevens tijdens toekomstige bezoeken aan deze website worden vastgelegd. Het opt-out cookie geldt alleen in deze browser en enkel voor onze website en wordt op uw apparaat geplaatst. Indien u de cookies in deze browser wist, moet u het opt-out cookie opnieuw plaatsen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u hier: Google Analytics-Hilfe.

De trackingmaatregelen van Google Analytics worden op grond van art. 6, lid 1, eerste zin, onder f), AVG uitgevoerd. Hiermee willen wij een op behoeften aangepaste vormgeving en de voortdurende optimalisatie van onze website waarborgen. Ook zetten wij Google Analytics in om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen. Voorts gebruiken wij de gegevens voor een geoptimaliseerd uitspelen van reclame-inhoud. Deze belangen zijn gerechtvaardigd in de zin van voornoemd voorschrift te achten.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u in de informatie van Google over gegevensbescherming.

b) Mautic

Voor de analyse gebruiken we op onze website Mautic, een open source tool voor marketingautomatisering.

Deze analyse- en traceringssoftware maakt het mogelijk om gebruiksgegevens toe te wijzen en op te slaan (bijv. gebruikte browser, bezochte pagina, verblijfsduur).

We gebruiken de verzamelde gegevens om u individuele informatie te geven, die op basis van een analyse als relevant herkend is. We gebruiken de gegevens ook om onze marketingactiviteiten te individualiseren.

Mautic wordt gehost op een door ons gehuurde server in Duitsland. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Als u zich heeft geabonneerd op een nieuwsbrief, combineren wij de gegevens van uw gebruiksgedrag met de gegevens van de nieuwsbriefregistratie. We analyseren of e-mails worden geopend en welke links worden aangeklikt.

We gebruiken deze informatie om onze diensten en e-mails te verbeteren.

De gegevens die daarbij worden verzameld zijn:

 • de activiteit op de website
 • aantal bekeken pagina's en verblijfsduur van de bezoeker van de website
 • het klikpad van de betreffende bezoeker
 • downloads van bestanden die via de website worden aangeboden
 • bezoeken van landingpages
 • openen van e-mails uit de nieuwsbrief en de campagne

Iuw IP-adres wordt anoniem geregistreerd in uw gebruikersprofiel en in de bijbehorende database.

In het kader van een registratie op de website verzamelt de provider uw contactgegevens (zoals naam, post- of e-mailadres, telefoon- of faxnummer) met behulp van Mautic.

De vrijgegeven gegevens zijn door het invullen van een formulier duidelijk zichtbaar voor de gebruiker. De gegevens die vereist zijn voor het verzenden van het formulier zijn gemarkeerd. Wij verzamelen en gebruiken gegevens met Mautic alleen voor zover nodig is om onze zakelijke doelstellingen met u te bereiken. De gegevens worden op geen enkel moment aan derden doorgegeven. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van Mautic.

6. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om

 • ingevolge artikel 7, lid 3, AVG de verleende toestemming te allen tijde jegens ons in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berust in de toekomst niet meer mogen uitvoeren;
 • ingevolge artikel 15 AVG uitsluitsel over uw door ons verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen. In het bijzonder hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn openbaar gemaakt, geplande opslagduur, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of het recht om bezwaar te maken, het bestaan van het recht om een klacht in te dienen, de herkomst van de gegevens indien deze niet bij ons zijn verzameld, evenals over het gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en zo nodig bewijskrachtige informatie over desbetreffende details te ontvangen;
 • ingevolge artikel 16 AVG om onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens en om vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
 • ingevolge artikel 17 wissing van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om reden van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • ingevolge artikel 18 AVG de beperking van de verwerking te verkrijgen indien de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, de verwerking onrechtmatig is, u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;
 • ingevolge artikel 20 AVG uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verlangen, en
 • ingevolge artikel 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich daarvoor richten tot de toezichthoudende autoriteit in de plaats waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of in de plaats van vestiging van ons bedrijf.

7. Informatie over uw recht van bezwaar ingevolge artikel 21 AVG

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e), AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6, lid 1, onder f), AVG (gegevensverwerking op grondslag van belangenafweging); dit geldt tevens voor profilering op basis van die bepalingen, als bedoeld in artikel 4, punt 4), AVG.

Indien u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw de belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens ten behoeve van direct marketing, zullen wij de verwerking onverwijld stopzetten. In dit geval is de vermelding van een bijzondere situatie niet noodzakelijk. Dit geldt ook voor profilering die samenhangt met dergelijke direct marketing.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht van bezwaar volstaat een e-mail naar support@ferienhausmiete.de

8. Gegevensbeveiliging

Alle door u zelf verstrekte gegevens worden met de algemeen gebruikelijke en veilige standaard TLS (Transport Layer Security) gecodeerd overgedragen. TLS is een veilige en beproefde standaard die bijv. ook bij onlinebanking wordt gebruikt. U herkent een veilige TLS-verbinding onder andere aan de „s” achter http (dus https://..) in de adresregel van uw browser of het vergrendelingssymbool onder in uw browser.

Voor het overige nemen wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, die geschikt zijn voor de bescherming van uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen de onbevoegde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

9. Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is thans geldig overeenkomstig de stand van mei 2018.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en ons aanbod of op grond van gewijzigde wettelijke of ambtelijke richtlijnen kan het noodzakelijk worden, deze privacyverklaring te wijzigen. De betreffende actuele privacyverklaring kan te allen tijde op de website onder

Gegevensbescherming

worden ingezien en uitgeprint.