Gebruiksvoorwaarden voor beoordelingen en commentaren van de verhuurder


Beste vakantiegangers, beste gastheren,

Het afgeven van beoordelingen en de commentaarfunctie is bedoeld om vakantiegasten te helpen bij het kiezen van een accommodatie en om ons aanbod voortdurend te verbeteren.

Daarom vragen we u om de volgende gebruiksvoorwaarden in acht te nemen:

Ons principe:

Ferienhausmiete.de hecht veel belang aan een respectvolle omgang met elkaar. Afgegeven beoordelingen zijn bedoeld om toekomstige vakantiegasten te informeren en mogen niet worden gebruikt om geschillen tussen de partijen te beslechten. Schrijf beoordelingen en opmerkingen altijd waarheidsgetrouw en constructief, word niet persoonlijk of beledigend.

Gebruiksvoorwaarden: Wie heeft het recht om beoordelingen af te geven?

De gebruiker moet het 18e levensjaar hebben voltooid en volledig handelingsbekwaam zijn.
De beoordelaar moet zijn naam naar waarheid aangeven. (De achternaam wordt als beginletter weergegeven)
De beoordelaar moet persoonlijk een verblijf in het beoordeelde vakantieverblijf hebben doorgebracht en dit op verzoek kunnen aantonen.
De beoordelaar kan de beoordeling alleen verzenden via het e-mailadres dat hij of zij heeft gebruikt om de accommodatie aan te vragen of te boeken, of met een link die hij/zij na verificatie heeft ontvangen.
Er kan slechts één beoordeling per verblijf voor het bezochte vakantieverblijf worden afgegeven.
Het is voor verhuurders verboden de eigen vakantie-accommodatie noch direct noch indirect zelf te beoordelen.
Beoordelingen of commentaren mogen tegenover verhuurders of gasten geen afpersende inhoud bevatten of met een dergelijke intentie zijn geschreven.

Inhoudelijke bepalingen: Welke inhoud wordt niet getolereerd? Inhoud die:

Pornografisch of ongeschikt voor minderjarigen is
In enig opzicht van dreigende of beledigende aard is
In strijd met de grondwet is, opruiend is of aanzet tot haat of racisme
Strijd is met het geldende recht, in het bijzonder het auteursrecht, logo- en merkenrecht of op een andere manier strafbaar of onwettig is
Valse verklaringen over de vakantie-accommodatie met betrekking tot de plaatselijke, ruimtelijke of andere toestand bevat
Irrelevant is en geen verwijzing naar een vakantieverblijf bevat
Is bedoeld als reclame voor bedrijven, diensten of goederen
Contactgegevens (bijv. websites, telefoonnummers, adressen, e-mailadressen, achternamen of bedrijfsnamen) bevat
Commentaar over andere beoordelingen, gasten of verhuurders bevat
Fragmenten uit de communicatie met derden en concrete geldbedragen bevat

Beperking van de aansprakelijkheid

Omdat beoordelingen of commentaren van de verhuurder persoonlijke beschrijvingen van vakantiegasten of verhuurders zijn en niet van ferienhausmiete.de stammen, kan ferienhausmiete.de ook geen garantie voor de juistheid van de gepubliceerde informatie bieden.

Verder behoudt ferienhausmiete.de zich het recht voor, beoordelingen of commentaren van de verhuurder, in het bijzonder als deze de gebruiksvoorwaarden schenden, op ieder moment van de website te verwijderen. Er wordt geen garantie voor de beschikbaarheid van deze dienst gegeven.